Αθλητικά

Εβδομαδιαία επιμορφωτική συγκέντρωση της ΤΕΔ/ΕΣΠΘ

ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ

Σύμφωνα με τις οδηγίες της ΚΕΔ/ΕΠΟ, η ΤΕΔ/ΕΠΣΘ καλεί τους διαιτητές της ΕΠΣ Θεσσαλίας σε εβδομαδιαία επιμορφωτική συγκέντρωση

2017-09-13 13:35:19 +0000

SportsTop