Περιβάλλον

Έως και 30% η μείωση μελλοντικά της παραγωγής λαχανικών στην Ελλάδα λόγω κλιματικής αλλαγής

ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ

Σημαντικές μειώσεις στις αποδόσεις των καλλιεργειών λαχανικών θα υπάρξουν διεθνώς έως τα μέσα του αιώνα,

2018-06-13 11:03:05 +0000

ΠεριβάλλονTop